EFISZ
AZ EFISZ
dokumentumok

2024.05.31.

Reprezentatív véleménykutatás készült a mobiltárca (wallet) alkalmazásokkal kapcsolatos felhasználói szokásokról és attitűdről

Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ) újabb országos reprezentatív közvélemény-kutatást készíttetett: az Egyesület ezúttal a „Mobiltárca megoldások a felhasználók szemével - reprezentatív kutatás a mobiltárca (wallet) alkalmazásokkal kapcsolatos felhasználói szokásokról és attitűdről” témában végezte el a kétfázisú felméréseit.

A kvalitatív kutatás tekintetében, az online fókuszcsoportos vizsgálat képzett moderátor irányításával 2024. március 11-12. között, 4 csoport részvételével zajlott le.

A fókuszcsoportos felmérés során az alábbi elektronikus fizetési megoldásokat, és azon belül mobiltárca alkalmazásokat használók kerültek megkérdezésre a célcsoport véleményének megismerése céljából:

 • 18-66 év közöttiek, 2 csoport a 18-25 év közöttiek közül került ki, 2 csoport pedig a 25-66 éveseket vizsgálta,
 • mobiltárca applikációt használók, a 25 év felettiek több ilyen applikációt is kipróbáltak már,
 • legalább heti 1 alkalommal használnak mobiltárca alkalmazást a 25 év feletti csoportok tagjai, a 18-25 éveseket tekintve erre nem volt kikötés.

A csoportok heterogének voltak a nem és lakóhely tekintetében, egyaránt előfordultak a csoportokban kisebb és nagyobb településeken élők az ország mindhárom régiójából.

Fizetési módok

A mobiltárca használó célcsoportban a 18-25 évesek és a 25 év felettiek egyaránt bár többségben elektronikus fizetés pártiak, előfordulnak közöttük olyanok is, akik szívesebben használnak készpénzt, ahol lehetséges.

A készpénz elsődleges vonzóereje az kézzelfoghatóság, valamint a pénzköltés követhetősége.

Az elektronikus fizetési formákat elsősorban kényelmességük, biztonságosságuk, gyorsaságuk miatt szeretik a célcsoport tagjai.

Biztonsági aggályokat egyaránt látnak mindkét vizsgált korcsoportban a készpénzes és az elektronikus fizetés kapcsán is, megoszlanak a vélemények abban a tekintetben, hogy melyik fizetési mód biztonságosabb.

Az elektronikus fizetés kapcsán az online vásárlást tartják a legkevésbé biztonságosnak, a hacker támadások veszélye kelti a legnagyobb félelmet a résztvevőkben, a kártyás fizetéssel kapcsolatban nem merültek fel nagyobb aggályok.

A résztvevők között mindkét csoportban előfordultak olyanok, akik azt tapasztalták, hogy kisebb üzletekben, szolgáltatások igénybe vétele esetén nem fogadnak el elektronikus fizetési megoldást, és olyan eset is több csoporttaggal előfordult, hogy a készpénzes fizetés nem volt elérhető. Magyarországon a külföldi tapasztalatokhoz képest elérhetőbbnek látják a helyszíni elektronikus fizetési lehetőségeket.

 • A készpénz használat még mindig jelen van:többeknél gyakori még a készpénzhasználat mindkét vizsgált korcsoportban.
 • Az elektronikus fizetés előnye a kényelem: elsősorban idő- és helymegtakarítás céljából használják ezt a fizetési módot mindkét vizsgált korcsoportban.
 • Az online fizetés biztonsága kétséges: leginkább az online fizetés során félnek a hacker támadásoktól mindkét korcsoportban, megoldásnak az óvatosságot, több kártya használatát, a hang alapú tájékoztatást, a plakátos tájékoztatást és a védelmi lehetőségekkel kapcsolatos oktatást látják.

Fintech, mobiltárca

A vizsgált közönség a Fintech fogalmát leginkább a csupán elektronikus szolgáltatásokra profilt épített digitális bankokhoz, a Revoluthoz és a Wise-hoz kapcsolják, nem egyértelmű a csoporttagok számára, hogy a hagyományos bankok mobiltárca alkalmazásain elérhető lehetőségek is például ebbe a kategóriába sorolhatók.

A mobiltárcával való fizetést mindkét vizsgált korcsoportban a többség kényelmesebbnek, biztonságosabbnak, gyorsabbnak tartja, mint a bankkártyás fizetést.

A telefon arcfelismeréses és ujjlenyomatos védelmi rendszere a résztvevők többsége szerint nagyobb védelmet nyújt, mint a bankkártya PIN kódja.

Míg a 18-25 évesek többsége inkább ismerkedik a mobiltárca alkalmazások nyújtotta lehetőségekkel és elsődlegesen fizetésre használják, addig a 25 év felettiek több elérhető funkciót ismernek, használnak. A különböző fizetési formák mellett a belépőkre és kuponokra vonatkozó funkciók népszerűek mindkét korosztályban. Sokaknak újdonságként hatott a számlák megosztása, ezt páran használják és hasznosnak tartják, néhányan pedig külön jelezték, hogy felesleges.

 • A fintech kifejezés még kevésbé ismert: a csoportok tagjai a Fintech szolgáltatásokat azonosítják a csupán erre specializálódó online bankokkal.
 • A mobiltárcás fizetés kényelmesebb és biztonságosabb, mint a kártyás: a telefon állandó elérhetőségében és ujjlenyomatos, illetve arcfelismeréses védelmi rendszerében látják a mobiltárcás fizetés előnyét a csoportok tagjai.
 • Az idősebbek tapasztaltabbak: a 18-25 évesek tapasztaltabbak a mobiltárca funkcióinak használata tekintetében, többet kipróbáltak és vesznek igénybe rendszeresen.

A 18-25 évesek nyitottabbak a személyes adatok feltöltésére mobiltárca alkalmazásokban, mint a 25 év felettiek, a biztonsági aggályok kevésbé hangsúlyosak náluk az egyes funkciók kipróbálásánál, a kényelmességnek, a dolgok egy helyen megoldható tárolásának örülnének.

Mindkét vizsgált korcsoportban felmerült, hogy növeli a biztonságot, ha több kártya van használatban kisebb feltöltött összegekkel, illetve a virtuális, első használat után megszűnő kártyát jó ötletnek tartják.

A legnépszerűbb mobiltárca alkalmazások az Apple Pay és a Google Wallet, melyekről pozitívan nyilatkoztak használóik. A saját bankos alkalmazások közül a Simple Pay-t veszik igénybe sokan, úgy tűnik, hogy a fiatalok főleg azért, mert ez kapcsolódik a bankjukhoz és még nem próbáltak ki mást, illetve mindkét csoportban felmerült, hogy az autópálya matrica, illetve buszjegy vásárlása ezen az alkalmazáson keresztül intézhető, valamint a parkolás is megoldható segítségével. A PayPal használóinak száma is magas, elsősorban az online rendelések során támogatják ennek használatát bizonyos oldalak.

 • A fiatalabbak nyitottabbak a személyes adatok feltöltése felé: 18-25 éveseknél kevésbé jelennek meg biztonsági aggályok a mobiltárca alkalmazásban tárolt adatok kapcsán.
 • Legnépszerűbb az Apple Pay és a Google Wallet: kezelhetőséget és funkciókat tekintve az Apple Pay-jel és a Google Wallet-tel elégedettek a leginkább, ezeket használják a legtöbben, sok esetben saját bankos alkalmazás mellett.
 • Az OTP Simple előnye a közlekedésben: az egyes bankok mobiltárca alkalmazásai közül a legnépszerűbb az OTP Simple, melyben leginkább a parkolásnak, a buszjegy vásárlásnak és autópálya-matrica vásárlásnak lehetőségét kedvelik.

A kvantitatív kutatást illetően, a reprezentatív mintavételre a Magyarországon elő 18 év feletti internetező lakosság körében, 1000 fő megkérdezésével, úgynevezett CAWI – online megkérdezés – módszerrel került sor 2024. április 15. és május 2. között.

A teljes minta 52%-a (522 fő) nő, 48%-a (478 fő) férfi, korcsoport szerint 38%-a (380 fő) 18-39 év közötti, 42%-a (419 fő) 40-59 év közötti, 20%-a (202 fő) 60 éves vagy idősebb.

Településtípus szerint a teljes minta 18%-a (176 fő) budapestinek vallotta magát, 23%-a (225 fő) megyei jogú városban él, 32%-a (319 fő) egyéb városban lakik, a községben élők aránya 28% (280 fő).

A teljes minta 35%-a (355 fő) alapfokú végzettségű, 38%-a (381 fő) középfokú végzettségű, míg 26%-a (264 fő) felsőfokú diplomával rendelkezik.

A kutatás résztvevőinek közel kétharmada (63 százalék) preferálja az elektronikus fizetési módokat a készpénzessel szemben.

A mobiltárca fogalmát a megkérdezettek 64 százaléka ismeri. A legismertebb alkalmazások a PayPal (53 százalék) a Simple (44 százalék) és a Google Play (40 százalék), és ezeket is használják a legmagasabb arányban rendszeresen a teljes minta tagjai (15-13-8 százalék).

A mobiltárcát használók 53 százaléka többségében mobiltárca alkalmazásokon keresztül fizet. Eszköz felismerési problémák a fizetés során 29 százalékkal fordultak elő, 17 százalékkal több alkalommal is.

A mobiltárca alkalmazások a kutatás résztvevőinek 39 százaléka szerint válthatják fel teljesen a fizikai bankkártyát, a mobiltárca alkalmazások rendszeres használóinak 57 százaléka vélekedik így.

A mobiltárca használata költséghatékony

A mobiltárca alkalmazást már kipróbálók közel kétharmada (65 százalék), a rendszeres használók 70 százaléka tartja költséghatékonynak ezen alkalmazások használatát.

Az összes megkérdezettet tekintve 42 százalékos válaszmegtagadás mellett a relatív többség (46 százalék) úgy gondolja, hogy a mobiltárca alkalmazások használata csökkenti a költségeket.

A mobiltárca használata biztonságos

A mobiltárcát kipróbálók 72 százaléka, a rendszeres használók 79 százaléka szerint biztonságos ezen alkalmazások használata.

A teljes mintát tekintve is a relatív többség (47 százalék) biztonságosnak gondolja a mobiltárca alkalmazások használatát, csupán 22 százaléknak vannak ezzel szemben kétségei.

A mobiltárca kipróbálóinak és rendszeres használóinak többsége (71-71 százalék) szerint biztonságos fizetni ilyen alkalmazáson keresztül.

Az adatok védelme a mobiltárca alkalmazásoknál a rendszeres használók 57 százaléka szerint megfelelő.

A mobiltárca használata kényelmes

A mobiltárcát kipróbálók és rendszeresen használók döntő többsége (84-86 százalék) úgy látja, hogy kényelmes ezeknek az alkalmazásoknak a használata.

Az összes megkérdezett körében 66 százalék gondolja kényelmesnek a mobiltárca alkalmazások használatát, csupán 9 százalék körükben azok aránya, akik szerint nem kényelmes.

EFISZ

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram