EFISZ
AZ EFISZ
dokumentumok

2018.02.22.

Elkészült az EFISZ etikai kódexe

A pénzügyi tranzakciók digitalizálásával párhuzamosan szükséges olyan szabályokat teremteni, amelyek a lakosságot, a felhasználókat és a szolgáltatókat is védi, ezért a tavaly áprilisban létrehozott készpénzkímélő elektronikus fizetési szolgáltatást nyújtó társaságok szakmai szervezete az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ) megalkotta az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége Etikai Kódexét (EFISZ Etikai Kódex).

Magyarországon az elektronikus és mobilfizetési szolgáltatások rohamos fejlődésnek indultak, ezért az önállóan szerveződött Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége a tagjai számára, a követendő vagy elkerülendő magatartásnormákat, szabályokat, viselkedési elemeket felvázoló Etikai Kódexet hozott létre és fogadott el az EFISZ 2018. január 22-i közgyűlésén.

A közgyűlés által elfogadott Etikai Kódex tartalmazza az etikai alapelveket és lefekteti az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége tagjainak szolgáltatásival és működéseivel összefüggő alapvető etikus normákat. A Kódex alapján létrehozásra kerül az alapítók által delegált tagokból álló EFISZ Etikai Bizottság is, amely az etikai ügyekben hivatalból, vagy etikai panasz kérelem alapján eljár, illetve az etikai szempontból vitás kérdésekben elvi etikai állásfoglalást ad ki.

Az EFISZ Etikai Kódex azzal a céllal készült, hogy a Magyarországon elektronikus fizetési szolgáltatást nyújtók szakmai – etikai normagyűjteményeként szolgáljon, és alkalmazásával megvalósuljon a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény preambulumában is elismert szakmai önszabályozás. Támogatja a Kódex a bizalom és együttműködés erősítését a szolgáltatók között, valamint a szolgáltatók és a fogyasztók között, és a jogszabályalkotók irányába egyaránt, annak érdekében, hogy megfelelő és arányos jogi keretrendszer alakulhasson ki.

„A közgyűlésünk által elfogadott Etikai Kódex támogatni kívánja a hatékony együttműködést a szolgáltatók között, segítve az egységes és kiszámítható kommunikációt a szolgáltatók és a fogyasztók között, illetve a jogszabályalkotók irányába is. A Kódexben foglalt deklarált magatartási normarendszerrel egyik kiemelt célunk, hogy kialakuljon egy megfelelő és arányos jogi keretrendszer, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy megerősödjön az elektronikus fizetési szolgáltatásokhoz fűződő közbizalom is”– nyilatkozta Veres Mihály az EFISZ elnöke.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram