EFISZ
AZ EFISZ
dokumentumok

2017.09.05.

Stratégia készült a lakosság pénzügyi kultúrájának erősítésére

Hétéves, a 2017-től 2023-ig tartó időszakot felölelő átfogó – az eddig elért eredményekre, programokra támaszkodó – nemzeti stratégiát készített a lakosság pénzügyi kultúrájának erősítésére a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Alapvető célkitűzés a köznevelés rendszerén belüli valós pénzügyi oktatás kereteinek megteremtése és általánossá tétele, illetve a pénzügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése és a készpénzkímélő fizetési eszközök használatának ösztönzése. A program támogatja a körültekintő hitelfelvétel ismereteinek átadását ugyanúgy, mint a tudatos pénzügyi magatartás alapjainak és a háztartások pénzügyi stressztűrő képességének erősítését.

A stratégia elkészítésébe a tárca bevonta a témával foglalkozó civil és állami szervezeteket is. A társadalmi egyeztetésen az NGM szeptember közepéig várja a további észrevételeket, a tervezetről várhatóan ősszel dönt a kormány.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a stratégia megvalósítása során a teljes lakosságot szeretné elérni, különös tekintettel a diákokra, pályakezdő fiatalokra és az olyan sérülékeny csoportokra, mint a fejletlenebb térségekben élők, illetve a túlzott eladósodottság következtében fizetési nehézséggel küzdő emberek.

BÖVEBBEN

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram