Beszámolók

A közgyűlés az EFISZ 2017. évi beszámolóját a mellékelt fájlok formájában fogadta el: